We hebben een extra stap gezet in de verbetering van de adaptiviteit binnen het vakgebied rekenen. Eerder deze maand kondigden we al aan dat leerlingen voortaan op een passender niveau instappen wanneer ze in een nieuw rekendoel beginnen. Vanaf nu zijn deze instapniveaus inzichtelijk voor leerkrachten en leerlingen.

Door de verbeterde adaptiviteit starten leerlingen voortaan niet meer allemaal op hetzelfde niveau in een leerdoel, maar op verschillende instapniveaus. Afhankelijk van hun beheersing van gerelateerde leerdoelen, kunnen leerlingen op een hoger niveau instappen in een nieuw leerdoel. Concreet: voorheen startten leerlingen altijd met vaardigheidsscore 0%. Nu kunnen ze ook starten met vaardigheidsscore 20%, 30% of 40% (de instapscore), afhankelijk van beheersing van gerelateerde leerdoelen. Door deze hogere vaardigheidsscores, starten leerlingen ook met opgaven van een bijbehorend (hoger) niveau.

Door dit verschil in instapniveau, starten leerlingen op verschillende niveaus in nieuwe leerdoelen. Vanaf deze week is het ook inzichtelijk voor leerkrachten en leerlingen op welk instapniveau ze zullen starten: de instapscore is namelijk zichtbaar gemaakt. Dit inzicht kan de leerkracht helpen bij de voorbereiding van de les. De leerling kan door dit inzicht in zijn eigen instapscore voor zichzelf een verwachting scheppen van het niveau van de opgaven waar hij mee zal beginnen. Hoe de instapscore bepaald wordt, beschreven we in onze vorige blog over dit onderwerp.

Instapniveau inzichtelijk voor de leerkracht

In de leerkrachtomgeving worden instapscores van leerlingen getoond, zodat het voor de leerkracht inzichtelijk wordt op welke niveau de leerlingen zullen instappen. Op de doel-, les-, toets- en bundelkaart, maar ook bij Inzicht, worden per leerdoel de vaardigheidsscores van alle leerlingen uit één of meerdere groepen weergegeven. Op de kaarten worden de scores zichtbaar nadat je het schuifje ‘Vaardigheidsscores tonen’ aanzet. Hier worden voortaan ook de instapscores van de leerlingen getoond. Bij een instapscore heeft het blokje een grijze kleur. De grijze kleur laat zien dat de score van de leerling (nog) geen betrouwbare indicatie van de vaardigheid van de leerling geeft, omdat de leerling nog geen of te weinig opgaven gemaakt heeft.

instapscores_leerkracht (1)

💡  Tip: Je kunt in de leerkrachtomgeving een legenda oproepen (door op het i-tje te klikken) waarin je af kunt lezen wat de verschillende kleuren in de weergave van de vaardigheidsscoresbeheersing, betekenen.

legenda

Als leerkracht kun je onder het tabblad ‘Resultaten’ ook terugzien vanaf welke instapscore de leerling het leerdoel gestart is. 

instapscore_resultatentab (1)

Deze verbeterde adaptiviteit zullen jouw leerlingen ervaren wanneer zij werken in de Werelden van rekenen, in methodelessen (rekenmethodes) of in rekenbundels.

Instapniveau inzichtelijk voor de leerling

dorp_instapscoreOok in de leerlingomgeving zijn de instapscores zichtbaar gemaakt. Hierdoor kan de leerling, wanneer hij gaat starten met een nieuw rekendoel, voor zichzelf een verwachting scheppen van het niveau van de opgaven waar hij mee zal beginnen. Dit laten we per leerdoel zien op twee manieren: we laten de instapscore zien als percentage, maar ook met een gedeeltelijk gevulde cirkel.

Met de introductie van de weergave van de instapscores, hebben we een extra aanpassing gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat de weergave van (vaardigheid)scores betekenisvoller wordt voor leerlingen:

  • Gekleurde scores (een oranje gevulde ring en een blauw percentage) vertellen de leerling: deze score heb ik zelf behaald.
  • Grijze scores (een grijze gevulde ring en een grijs percentage) vertellen de leerling: deze score heb ik niet zelf behaald. De score is een instapscore of startscore (vanuit het startniveau).

Voorbeeld: Eiland Staafgrafieken aflezen in de leerlingomgeving

eiland-a-e

  • Dorpen a en b – De leerling heeft op basis van het ingestelde startniveau een startscore gekregen (85% en 75%).
  • Dorp c – De leerling heeft zelf een vaardigheidsscore behaald (78%).
  • Dorpen d – De leerling heeft op basis van zijn beheersing van gerelateerde doelen een instapscore van 30% gekregen. 
  • Dorp e – De leerling heeft nog niet gewerkt aan dit leerdoel en stapt op basis van zijn lagere beheersing van gerelateerde leerdoelen onderin dit leerdoel in (0%).

    Weet je nog? De kleur van het leerdoel (Dorp) laat de leerling weten of het leerdoel wel of niet beschikbaar is. Een blauw leerdoel is open, omdat de leerling voorwaardelijke doelen voldoende beheerst. Een lichtblauw leerdoel is open, omdat de leerkracht de voorwaardelijkheden voor dit leerdoel uitgezet heeft, maar de leerling beheerst de voorwaardelijke leerdoelen nog onvoldoende. Een grijs leerdoel is dicht, omdat de leerling voorwaardelijke leerdoelen nog onvoldoende beheerst.