Over Jorieke Willems

Jorieke is onderwijskundige bij zowel de Gynzy Academie als Gynzy. Ze is gespecialiseerd in leerkrachtondersteuning.