Om optimaal gebruik te kunnen maken van Gynzy zijn er zoals eerder aangekondigd nu nieuwe instructielessen beschikbaar die aansluiten bij de doelen van de Gynzy verwerking. Sinds kort zijn er in Gynzy ook instructielessen beschikbaar voor de tafels van 1 t/m 10. Met deze kant-en-klare instructielessen kun je de leerlingen stap voor stap uitleg geven, zodat ze daarna direct met de tafels aan de slag kunnen binnen de verwerking.

De tafels zijn een belangrijk onderdeel van rekenen in het basisonderwijs, waarbij een goed begrip en ruime beheersing nodig is om later grotere berekeningen vlot te kunnen maken. Met de instructielessen kun je leerlingen stap voor stap uitleg geven op het digibord die aansluiten bij het EDI-model. Er is voor elke tafel een aparte instructieles aanwezig met de de volgende onderdelen:

Introductie

Met de introductie van de digibordles kun je de voorkennis van leerlingen activeren. Om aan de slag te kunnen met de tafels moeten leerlingen herhaald kunnen optellen en kunnen tellen met sprongen. Daarom zitten er oefeningen in om dit samen met de leerlingen te oefenen en zo deze kennis weer op te halen.

Instructie bij de tafel van 5

Instructie bij de tafel van 5.

Belang

Het is belangrijk om de tafels te leren zodat je weet hoeveel iets is als je het een aantal keer hebt. In elke bordles wordt met een realistisch voorbeeld aangegeven wanneer leerlingen dit zouden kunnen gebruiken, zodat duidelijk wordt waarom ze dit moeten leren.

Het belang bij de tafel van 2

Het belang bij de tafel van 2.

Instructie

Met het instructie-onderdeel kun je de leerlingen stap voor stap uitleg geven. In elke bordles is de instructie verdeeld in visueel, abstract & verhaal. Zo kun je elke tafel in fasen aanbieden en herhalen. Door de menubalk onderaan kun je eenvoudig naar het onderdeel navigeren welke je met de klas wilt behandelen.

Visueel

Bij de visuele instructie wordt uitgelegd wat een tafel is met de betekenis van de positie van de getallen en het ×-teken. Door met visuele ondersteuning leerlingen te laten zien wat de keersom betekent kun je het begrip stimuleren en ondersteunen. Eerst wordt hier ingegaan op de groepjesstructuur waarin je een aantal keer iets hebt en daarna op de rechthoekstructuur waarin de tafel te zien is in rijen en kolommen. Als laatste kun je de tafelsommen visueel ondersteunen met behulp van sprongen op de getallenlijn.

Groepjesstructuur tafel van 3

Instructie van keersommen via de groepjesstructuur.

Rechthoekstructuur bij de tafel van 5.

Instructie bij de rechthoekstructuur.

Sprongen op de getallenlijn tafel van 2

Instructie met sprongen op de getallenlijn.

Abstract

Bij de abstracte instructie wordt ingegaan op de kale tafelsommen. Eerst worden alle sommen getoond waarbij je steeds ziet hoeveel erbij komt. Vervolgens worden hier ook de strategieën zoals dubbelen, halveren, één keer meer, één keer minder en omkeren in behandeld. Leerlingen kunnen dan met behulp van de ene som de andere som makkelijker uitrekenen. Tot slot kun je hier ook instructie geven op de vlekkensommen waarbij de leerlingen moeten beredeneren welk getal in de som ontbreekt.

Sommen tafel van 7

Instructie bij de abstracte sommen van de tafel van 7.

Omdraai-strategie tafel van 5

Instructie met de strategie “omdraaien” bij de tafel van 5.

Vlekkensommen bij de tafel van 5

Vlekkensommen bij de tafel van 5.

Verhaal

Bij de verhaal-instructie leren leerlingen om de som uit een verhaal te halen. Met behulp van een stappenplan kijken ze eerst wat er gebeurt, daarna kijken ze welke getallen zij nodig hebben, vervolgens zeggen ze de som en tot slot rekenen ze de som uit.

Stappenplan verhaalsommen

Stappenplan bij verhaalsommen.

Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met de verwerkingssoftware van Gynzy. Hierin zijn de tafels als aparte doelen opgenomen in de leerlijn, maar er zijn ook doelen waarbij meerdere tafels door elkaar kunnen worden geoefend. In de Wereld ‘Vermenigvuldigen & Delen’ is er een Eiland voor de tafels t/m 10 en een Eiland voor het automatiseren van de tafels t/m 10. Leerlingen die al verder zijn kunnen ook aan de slag met het Eiland van de tafel van 11,12, 15, 20, 25 en 50.

Verder kun je met Gynzy nog de tafels oefenen via automatiseren, via de video’s met joggen en flitsen en met de tafeltrainer.

 

Voor de volgende doelen is de instructieles inmiddels beschikbaar:

Wereld: Vermenigvuldigen & Delen
Eiland: Plus- en minsommen kolomsgewijs
c Rekenen met de tafel van 1
d Rekenen met de tafel van 2
e Rekenen met de tafel van 3
f Rekenen met de tafel van 4
g Rekenen met de tafel van 5
h Rekenen met de tafel van 6
i Rekenen met de tafel van 7
j Rekenen met de tafel van 8
k Rekenen met de tafel van 9
l Rekenen met de tafel van 10
m Rekenen met de tafels 1 t/m 10