Twee belangrijke oplossingsstrategieën in het rekenonderwijs zijn het kolomsgewijs rekenen en het cijferend rekenen. Via beide manieren wordt een som onder elkaar gezet om deze vervolgens in stappen uit te rekenen. De verwerkingssoftware van Gynzy heeft kolomsgewijs rekenen en cijferend rekenen opgenomen als aparte doelen in de leerlijn. Daarbij ondersteunt Gynzy beide oplosstrategieën doordat leerlingen de sommen met tussenstappen kunnen invullen en oplossen.

Bij het kolomsgewijs rekenen worden de getallen onder elkaar gezet en met een vaste volgorde uitgerekend. De som wordt opgelost door van links naar rechts te werken. Er hoeft niet te worden ingewisseld of geleend. Bij het aftrekken wordt ook gebruik gemaakt van negatieve getallen. Kolomsgewijs rekenen is onderdeel van het realistisch rekenen. Er wordt nog gerekend met honderdtallen, tientallen en eenheden, zodat begripsvorming van de bewerking wordt ondersteund.

Opgave kolomsgewijs optellen.

Bij het cijferend rekenen worden de getallen onder elkaar gezet en met een vaste volgorde uitgerekend. De som wordt opgelost door van rechts naar links te werken en indien nodig wordt er bij aftrekken ingewisseld of geleend. Cijferend rekenen is onderdeel van het functioneel rekenen. Er wordt niet meer gerekend met honderdtallen, tientallen en eenheden, maar er wordt gerekend met de losse cijfers uit elk getal waaraan verschillende groottes worden toegekend. In veel rekenmethodes wordt eerst het kolomsgewijs rekenen aangeleerd en later overgegaan op het cijferend rekenen.

Opgave cijferend vermenigvuldigen.

Bij zowel cijferend als kolomsgewijs rekenen moeten er meerdere bewerkingen worden uitgevoerd om tot de oplossing te komen. Er zijn tussenantwoorden, er moet soms worden onthouden, ingewisseld en/of worden gerekend met negatieve getallen. Het is dus belangrijk om leerlingen bij al deze bewerkingen te kunnen laten zien wat goed gaat en wat niet goed, zodat ze direct leren hoe ze tot het juiste antwoord kunnen komen. Ook voor leerkrachten is het belangrijk om te zien wat leerlingen invullen, zodat zij kunnen zien waar leerlingen op vastlopen en hierbij kunnen helpen. In Gynzy wordt na het maken van de opgave precies getoond wat goed of fout is.

Opgave kolomsgewijs vermenigvuldigen. De leerling kan precies zien welke tussenstap hij nog moet verbeteren.

 

Optellen – kolomsgewijs & cijferend

 

Aftrekken – kolomsgewijs & cijferend

 

Vermenigvuldigen – kolomsgewijs & cijferend

 

Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen in Gynzy kolomsgewijs en cijferend rekenen in de werelden en lessen.