Als leerlingen in Gynzy digitaal gaan verwerken worden er veel gegevens inzichtelijk. Je kunt altijd zien wat de leerlingen gedaan hebben of op dit moment aan het doen zijn. Daarnaast kun je als leerkracht op groepsniveau en leerlingniveau zien hoe een les gemaakt is, hoe doelen beheerst worden en welke fouten er gemaakt zijn.

Om de leerkracht eenvoudig een globaal overzicht te geven van de individuele leerlingresultaten is er voor elke leerling een beoordelingspagina beschikbaar die de samengevatte resultaten van de leerdoelen per wereld bevat. Hierin worden alle opgaven die door de leerling gemaakt worden meegenomen, uit de lessen, taken, toetsen en werelden. Deze individuele beoordeling is te vinden door bij het tabblad Actueel op de naam of foto van de leerling te klikken. In deze pagina kun je na het selecteren van het juiste leerjaar en een vakgebied, zien hoe een leerling ervoor staat. Je ziet per wereld het aantal gemaakte opgaven, een goed / fout percentage, een beheersing en een beoordeling.

Opgaven

Het totaal aantal opgaven dat een leerling in het huidige schooljaar in die wereld heeft gemaakt.

Goed / fout

Het groene percentage representeert de opgaven dat in één keer goed is beantwoord door de leerling.

Beheersing

De beheersing is een relatieve score. Het is de gemiddelde vaardigheidsscore van de leerling op wereldniveau ten opzichte van zijn jaargenoten. Met drie bolletjes beheerst een leerling evenveel als zijn jaargenoten. Bij het berekenen van deze gemiddelde vaardigheidsscore worden alle vaardigheidsscores meegenomen, ook van de doelen waar nog niet in is gewerkt. Leerlingen die in een meer gevarieerd aanbod aan doelen oefenen, hebben doorgaans een hogere gemiddelde vaardigheidsscore.

Beoordeling

Dit cijfer is gebaseerd op basis van het aantal goed gemaakte opgaven en de vaardigheidsscores, relatief aan zijn jaargenoten. Bij dit cijfer wordt gekeken naar hoe de leerling de opgaven heeft gemaakt, onafhankelijk van in welke doelen deze opgaven voorkomen.

Wanneer een leerling in een wereld veel vragen goed heeft gemaakt, maar nog niet zo veel opgaven in verschillende dorpen heeft gemaakt, kan het zijn dat deze leerling een lage beheersing heeft in bolletjes in combinatie met een hoge beoordeling. Andersom kan het ook zijn dat een leerling een hoge beheersing heeft in bolletjes in combinatie met een lage beoordeling. Dan heeft de leerling waarschijnlijk niet veel opgaven in één keer goed gemaakt, maar heeft hij wel gemiddeld hogere vaardigheidsscores dan zijn jaargenoten. Dit kan bijvoorbeeld doordat hij in meer doelen heeft gewerkt. Het is van belang alle gegevens in overweging te nemen bij het bepalen van het uiteindelijke rapport die je als leerkracht aan de leerling geeft.

Gynzy heeft ook een koppeling met ParnasSys waardoor de behaalde resultaten in Gynzy automatisch worden opgeslagen in ParnasSys. Wil je weten wat er mogelijk is? Lees dan hier verder.