Vanaf het nieuwe schooljaar (‘18/’19) verandert het beoordelen van leerlingen. We maken de resultaten van leerlingen rijker en inzichtelijker. Het eerste wat verandert is het beoordelingscijfer. Dit cijfer had een beperkte waarde en wordt daarom vervangen door waardevollere resultaten.

Deze aanpassing is de eerste stap naar de eerder aangekondigde leerlingkaart. Met deze stap worden de resultaten op verschillende plekken herkenbaarder en gelijkgetrokken. De gemiddelde beheersing op Wereldniveau (domeinniveau), die je onder het tabblad ‘Inzicht’ in de groeigrafieken ziet, zie je straks ook terug op de leerlingkaart. De kleuren van de populatie op de achtergrond van die grafieken komen ook overeen met de bolletjes op de leerlingkaart. Deze geven de relatieve beheersing aan: hoe de gemiddelde beheersing van de leerling voor een Wereld (domein) zich verhoudt tot die van andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar in Nederland.

Relatie tussen leerlingkaart en grafieken

De eerste versie van de leerlingkaart met de relatie tussen de beheersing en de groeigrafieken.

 

Resultaten in ParnasSys

De nieuwe gegevens zullen vanaf het nieuwe schooljaar ook datgene zijn wat automatisch in ParnasSys gezet wordt. De gemiddelde beheersing wordt per Wereld (domein) in ParnasSys zichtbaar samen met de normering op basis van de relatieve beheersing. De kolom “Cijfer” geeft het aantal bolletjes aan die voor de relatieve beheersing staan.

Afwegingen voor je beoordeling

Met deze en de komende wijzigingen aan inzicht in leerlingresultaten pogen we je meer relevante informatie te geven om je uiteindelijke beoordeling op te baseren. Omdat diverse factoren in je oordeel een rol kunnen spelen, maar ook de visie op meten en toetsen van je school hier invloed op hebben is het goed om dit met je team op school te bespreken: Wat vinden we belangrijk in het beoordelingsproces en hoe kijken we naar onze leerlingen? Ook het meenemen van ouders in jullie visie op meten, toetsen en beoordelen kan erg waardevol zijn.