Hoofdzin & Bijzin

Taal: Grammaticale kennis |Zinsdelen

Toelichting

Een zin waar meerdere persoonsvormen in staan is een samengestelde zin. Deze samengestelde zin kan bestaan uit hoofdzinnen en bijzinnen. Dit kunnen twee hoofdzinnen zijn maar kan ook een hoofdzin en een of meerdere bijzin(nen) zijn. Een zin met meerdere bijzinnen worden in dit doel achterwege gelaten.

Een hoofdzin is een onafhankelijke zin:

  • De persoonsvorm staat vooraan of na het eerste zinsdeel;
  • Tussen de persoonsvorm en het onderwerp staan geen woorden.

Een bijzin is een afhankelijke zin:

  • De persoonsvorm staat achteraan;
  • Tussen de persoonsvorm en het onderwerp staan wel woorden;
  • De zin zegt iets over de hoofdzin.
Voorbeeld

Mijn klas wil graag naar buiten | omdat het zulk lekker weer is.

  • In het eerste gedeelte van de zin staan tussen de persoonsvorm en het onderwerp geen woorden.
  • De persoonsvorm staat na het eerste zinsdeel.

Daarom is het eerste gedeelte een hoofdzin.

  • In het tweede gedeelte van de zin staan er woorden tussen de persoonsvorm en het onderwerp.
  • De persoonsvorm staat achteraan.
  • Het tweede gedeelte van de zin zegt wat over het eerste gedeelte.

Daarom is het tweede gedeelte een bijzin.