Neem jij de regie op je beoordelingen? Weet je wat er allemaal invloed heeft op jouw beoordelingen van leerlingen? Welke doelen beoog je met je beoordelingen? Werken met nieuwe leermiddelen kan nieuw licht werpen op je eigen manier van werken.

Een beoordeling van een leerling hangt vaak sterk af van diverse factoren. Denk hierbij aan factoren als inzet, vaardigheidsgroei, persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, absolute beheersing en omstandigheden. De context van het leerproces en leeropbrengst hebben daar invloed op. De leerkracht is het best in staat deze factoren op waarde te schatten en mee te wegen in een oordeel van een leerling.

Een andere factor is de norm waar de leerling mee kan worden vergeleken. Bepalend voor deze norm kan bijvoorbeeld de rest van de klas zijn, leeftijdsgenoten in heel Nederland of juist de historie van de leerling zelf. Keuzes op school- en klasniveau over de visie hierop zijn hierbij van belang.

Bij Gynzy denken we graag mee over deze thema’s. Op die manier kunnen we leerkrachten en scholen de juiste tools en informatie bieden die ze nodig hebben bij een beoordeling en de verantwoording hiervan. Omdat het resultaat slechts één factor is onder vele die invloed kunnen hebben op een oordeel, verandert de naam van de beoordelingspagina dan ook naar ‘leerlingkaart’. Op deze plek geven we de leerkracht objectieve informatie over een aantal van de eerder genoemde factoren. Vervolgens kan zij deze verschillende gegevens op eigen wijze meenemen in een (tussen)oordeel of rapport.

Update 2019: er is een uitgebreid artikel geschreven over de verschillende invalshoeken op de beoordeling/rapportage van leerlingen op basis van de resultaten uit Gynzy. Ook geven we daarin een voorbeeld van een van de vele manieren waarop je deze gegevens kunt verwerken in een rapportage.